Goda exempel på Digital Vård & Omsorg

Samverkansparter – vi som står bakom sidan

Digitalvardochomsorg.se är en kompass för vård, omsorg och socialtjänst för förändring och omställning från analog och fysisk  till digital och kom till då behovet blev extra tydligt på grund av Corona. Här kan man direkt hitta länkar till samverkansaktörernas specifika material som samlats och skapas för att möta den nya utmaningen. Här publiceras sammanställningar och erfarenheter, forskning och relevant kunskap. Läs mer om oss här.