Samverkansparter

Digitalvardochomsorg.se är en kompass för vård, omsorg och socialtjänst när förändringen och omställning från analog och fysisk  till digital behövs på grund av Corona. Här kan man direkt hitta länkar till samverkansaktörernas specifika material som samlats och skapas för att möta den nya utmaningen. Här publiceras sammanställningar och erfarenheter, forskning och relevant kunskap. Läs mer om oss här.

koll på soc, webbplatsen

Koll på soc

 • Socialstyrelsen

 • Verktyg

 • Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har tagit fram information om socialtjänsten, soc, för barn och unga. Anledningen var att många barn och unga inte känner till soc,…
  …läs mer
Upphandlingsmyndigheten Lagar och regler om tillgänglighet

Upphandla tillgängligt!

 • Upphandlingsmyndigheten

 • Upphandlande myndigheter ska i vissa fall ställa krav på tillgänglighet. Såväl upphandlingsstrategin som FN:s konvention betonar att det är viktigt att upphandlande myndigheter och enheter…
  …läs mer

Digital Alkoholprevention

 • RISE

 • Omvärldsbevakning

 • Under våren 2019 testade fler kommuner i Sörmland det digitala behandlingsstödet Previct Alkohol i projektet ”Digital Alkoholprevention i Sörmland” (DiAS). Projektets syfte var att i samverkan med…
  …läs mer