Trygghet och självständig, två kvinnor håller om varandrahet

Träffa Kompetenscenter Välfärdsteknik på Socialchefsdagarna

Webbutbildning förändringsledning Välfärdsteknik

SKR lanserar webbutbildning förändringsledning

Webinar: Kommunernas digitaliserings-strategier: Risker och brister i jämlik digital välfärd. Mälardalens högskola

Kommunernas digitaliseringsstrategier: Risker och brister i jämlik digital välfärd.

Samverkansparter – vi som står bakom sidan

Digitalvardochomsorg.se är en kompass för vård, omsorg och socialtjänst för förändring och omställning från analog och fysisk  till digital och kom till då behovet blev extra tydligt på grund av Corona. Här kan man direkt hitta länkar till samverkansaktörernas specifika material som samlats och skapas för att möta den nya utmaningen. Här publiceras sammanställningar och erfarenheter, forskning och relevant kunskap. Läs mer om oss här.