Dator med bilden som trygghetslösningen visar för personalen.

​Ny teknik minskar spring

Ny smart teknik är en av Kävlinge kommuns lösningar på utmaningen som hela Sverige står inför – det faktum att vi blir allt äldre. Fler kommer att behöva omsorg samtidigt som vi bli färre i arbetsför ålder som kan ta hand om våra äldre. Nu testar vi en ny trygghetskamera som ska underlätta för både medarbetare och omsorgstagare.

– Vi vill hitta smarta lösningar där tekniken underlättar vardagen, säger Pontus Liljenberg, utvecklingsstrateg för digitalisering inom sektor Omsorg i Kävlinge kommun.

På Solgatans LSS-boende i Furulund och på Möllebackens demensboende i Löddeköpinge testas för tillfället en trygghetssensor som monteras inne hos de boende. Till skillnad från vårt nuvarande system, som endast är aktiv under förutbestämda tider, kan den nya kameran vara aktiv hela dygnet och reagera på olika händelser.

En vinst för alla; smidigt och effektivt för medarbetarna och en större frihet för de som bor på LSS-boendet.

Kävlinge kommun erbjuder sen tidigare digital tillsyn via trygghetskamera till sina invånare som har behov av ett tillsynsbesök i sitt eget hem.

Trygghetskamera, e-tillsyn

För att minska risken att bli störd i sin nattsömn när nattpersonal gör ett tillsynsbesök erbjuder Kävlinge kommun E-tillsyn, eller digital tillsyn på distans. Avgiften är densamma som för fysiska tillsynsbesök.

Hur fungerar tillsynen? Med hjälp av en mörkerseende trygghetskamera som är placerad hemma hos vårdtagaren utför personalen tillsynen på distans via en dator eller en surfplatta. Kameran är bara aktiv då tillsyn sker. Inga bilder sparas och inget ljud hörs eller spelas in.

För vem? Alla som har blivit beviljade tillsyn kommer i första hand att erbjudas att få den utförd digitalt via en trygghetskamera. Om särskilda skäl föreligger så kan verksamheten komma överens med vårdtagaren att tillsynen ska ske med hjälp av fysiska tillsynsbesök. Men för personer som till exempel upplever att deras nattsömn lätt blir störd eller om de av annan anledning inte vill ha fysiska tillsynsbesök så är den här formen av tillsyn passande.

Läs mer på Kävlinges webb om hjälp i hemmet