Digital idag 250 aktörer

1315 aktiviteter på 210 orter med 250 aktörer Digitalidag levererar tillsammans!

Under Digitalidag2021 arrangerades fysiska och digitala aktiviteter runt om i hela landet. Hade du inte möjlighet att delta den 15 oktober kan du ta del av aktiviteterna på webben.

Digitalidag medverkande som firar med ballonger

Sedan Digitalidag grundades i Sverige år 2019 har målet varit att skapa en folkbildningsrörelse, där vi tillsammans med aktörer från olika delar av samhället, samverkar för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Intresset och engagemanget var stort redan från start, men inför varje temadag som arrangerats har rörelsen blivit allt större.

I år har har fler än 10 000 personer varit involverade, och det är summan av våra gemensamma insatser som möjliggör att vi ämnesmässigt och geografiskt når utbrett, samt att aktiviteter arrangerats för digitala nybörjare såväl som för människor med digitalspetskompetens