21 days 21 stories

21 berättelser från Aging 2.0

Aging2.0, öppnas på annan webb i ny flik har under januari delat 21 inspirerande berättelser från hela världen. Berättelser, öppnas på annan webb i ny flik om innovation som syftar till att koppla ihop generationer, bekämpa ensamhet och bryta social isolering.

En av berättelserna kommer från Sveriges team och Stockholm teamet, öppnas på annan webb och i ny flik

DAY 4 – STOCKHOLM – BIKEAROUND BikeAround ger boende på äldreboenden möjligheten att besöka platser de har bott och de platser de älskar – allt medans de trampar en (stillastående) motionscykel

Henrik, 82 år delar ed sig av sina erfaenheter när han använder BikeAround. “Cycling through real places without leaving the home is a powerful way to recall memories and share experiences

En annan berättelse kommer från London DAY 13 – LONDON – DIASPO, öppnas på annan webb i ny flik. A taste of Tradition. Online matlagningskurser där äldre invånare delar med sig av sina kunskaper och recept från olika kulturer.