30 miljoner till kommunerna för att motverka isolering

Äldre personer riskerar att drabbas särskilt hårt av följderna av utbrottet av covid-19. För att motverka konsekvenserna av isolering tillför regeringen 30 miljoner kronor till kommunerna. Mer om regeringens stöd till kommunerna för att motverka isolering.

Medlen ska används för digitala lösningar och andra lösningar som syftar till att skapa möjligheter till sociala kontakter. Det kan till exempel innebära att tillgängliggöra skyddade besöksrum så att anhöriga kan träffas på sätt som inte innebär risker för smittspridning eller och att ta in extra personal för att möjliggöra möten med anhöriga utomhus. Det kan också handla om att införskaffa teknisk utrustning för att äldre och anhöriga ska kunna ha kontakt när fysiska besök inte är möjliga. 

Insatserna ska bidra till att stärka äldres psykiska välbefinnande och motverka psykisk ohälsa i samband med de restriktioner som följer av virusutbrottet. 

Se bilaga för fördelning av medel  mellan kommunerna.