40,000 single trips between Bornholm and Copenhagen – outpatient teleclinics save patients from travelling HEALTHCARE AND CARE AT DISTANCE

40,000 single trips between Bornholm and Copenhagen

Det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, har de senaste åren gett stöd för implementering av distanslösningar i 52 kommuner och åtta vårdregioner I Norden. Tre av projekten presenteras nu närmare i beskrivande artiklar. Det handlar om lösningar som har haft stor påverkan i människors vardag och även haft betydelse för vårdpersonal.

3 Lyckade nordiska distanslösningar. Ett e-hälso- och välfärdsteknologinätverk på nordöstra Island medverkar till att öka implementeringsfarten av digital teknik.

Slipper flygresor

Varje år gör patienter på Bornholm cirka 40 000 flygresor till Köpenhamn för vårdbesök på Rigshospitalet eller andra sjukvårdsinrättningar i huvudstadsområdet. Många gånger handlar besöket om en mindre medicinsk konsultation eller en kontroll.

Bornholms sjukhus har därför utrustat två virtuella vårdrum för videomöten för att patienter inte ska behöva flyga till Köpenhamn för specialistläkarbesök. De virtuella vårdrummen är ett alternativt sätt för möte med specialister och sparar tid och pengar för patienterna – samtidigt som det har en positiv effekt på koldioxidutsläpp med minskat antal flygresor. Både patienter och vårdpersonalen på Bornholm är nöjda med den virtuella lösningen.

Läs mer i rapporten 40,000 single trips between Bornholm and Copenhagen – outpatient teleclinics save patients from travelling