Upphandlingsmyndighetens pdf Sex myter om upphandling

6 myter om dialog i offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten verkar på flera sätt för en ökad dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. I ett nära samarbete med representanter för olika verksamheter och organisationer har det identifierats sex vanliga myter om dialog i samband med inköp och upphandling.

  1. Jag bör inte prata med leverantörer om jag står i begrepp att påbörja en upphandling.
  2. Jag måste bjuda in alla leverantörer i Sverige/Europa om man anordnar ett möte.
  3. Jag får inte prata i enrum med en leverantör.
  4. Jag får inte tala om när en upphandling ska annonseras.
  5. Jag får inte svara på frågor om förfrågningsunderlaget i telefon under annonseringstiden.
  6. Jag ska inte belasta leverantörer med dialog inför en upphandling – de har för mycket att göra för att hinna svara på frågor.

Upphandlingsmyndigheten lyfter alla myterna och presenterar vad om egentligen gäller under var och en av punkterna. Här hittar du UHMs pdf, 6 myter om dialog i offentlig upphandling.