ACE banar vägen för framtida omsorgstjänster

RISE leder det europeiska projektet ACE som banar vägen för framtida äldreomsorgstjänster där seniorer kan leva ett mer tryggt och självständigt liv genom ökad användningen av digitala lösningar och nya arbetssätt inom vård- och omsorg.

Läs mer om projektet här: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/ace-accelerating-the-home-care-innovation-ecosystem