Agder gears up for the future with remote patient follow-up. HEALTHCARE AND CARE AT DISTANCE

Agder gears up for the future with remote patient follow-up

Det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, har de senaste åren gett stöd för implementering av distanslösningar i 52 kommuner och åtta vårdregioner I Norden. Tre av projekten presenteras nu närmare i beskrivande artiklar. Det handlar om lösningar som har haft stor påverkan i människors vardag och även haft betydelse för vårdpersonal.

3 Lyckade nordiska distanslösningar. Ett e-hälso- och välfärdsteknologinätverk på nordöstra Island medverkar till att öka implementeringsfarten av digital teknik.

Digital telehälsa

I regionen Agder regionen i Norge har 25 kommuner samarbetat om en regional central funktion för monitorering av telemedicin och fjärruppföljning av patienter. I ett nära samarbete mellan kommunerna, sjukhusen och primärvården har ett utvecklat arbetssätt med distanslösningar varit mycket framgångsrikt. Patienter som haft stor nytta av lösningen är exempelvis de med kroniska sjukdomar psykiatriska patienter och nu senast även patienter som återhämta sig från covid-19.

Läs mer i rapporten Agder gears up for the future with remote patient follow-up