Agil eller adaptiv förändringsledning – vad är det?

ESV arrangerar ett seminarium tisdagen den 25 Maj kl. 10.00 – 11.00 som riktar sig till dig som är verksamhetsutvecklare och / eller arbetar med förändringsledning

Under seminariet kommer det att resoneras om hur det går att arbeta med förändringsledning i en snabbrörlig värld. Behöver vi tänka annorlunda än i det traditionella upplägget för processinriktad förändringsledning? Seminariet vill bjuda på på insikter och tips, men framförallt blir det ett tillfälle för dialog mellan deltagarna.

Samtalsledare för seminariet är Malin Grahn, Skatteverket och Irja Sandin, Pensionsmyndigheten.