AI, digitalisering och desinformationskampanjers påverkan på demokratin

AI, digitalisering och desinformationskampanjers påverkan på demokratin | SKR

På Demokratidagen den 9 april kommer frågan om hur vår demokrati och vårt samhälle påverkas av den digitala strukturomvandlingen belysas. Vilka effekter har det för vår tilltro till demokratin och vilka möjligheter kan det ge oss? Välkommen!

Vid ett seminarium under Demokratidagen avhandlas hur AI och digitalisering påverkar demokratin och de politiska processerna. Carl Heath, som är senior forskare och fokusledare på Research Institute of Sweden (RISE) ger konkreta och praktiska exempel på hur AI fungerar och hur AI påverkar oss och våra organisationer.

Under seminariet presenteras tips och råd på vad man behöver vara observant på, hur man kan förhålla sig till AI samt vad man särskilt behöver tänka på inför användning av AI. Vilka möjligheter ger AI och hur kan teknologin kan användas för att förstärka demokratiska processer och medborgarnas deltagande?

Läs mer om seminariet och anmälan via ovan länk.