AI för offentlig sektor - workshop

AI för offentlig sektor – workshop

AI-Sweden och Ignite Sweden välkomnar till en inspirerande eftermiddag i workshopformat med fokus på startupsamarbeten inom AI för offentlig sektor. Här får du ta del av lyckade exempel på AI-samarbeten mellan startups och offentlig sektor, höra om  arbetet med Dataportalen samt vilket stöd som finns att få om man vill arbeta mer med AI.

Hur kan AI-startups hjälpa offentlig sektor på deras AI-resa? Ta del av startups som samarbetar med offentliga aktörer och vilka erfarenheter och insikter de fått igenom dessa samarbeten.

Hur ser den förvaltningsgemensamma infrastrukturen ut och hur ska det fungera i framtiden? Och hur arbetar DiGG med dataportalen och vad kan det arbetet föra med sig?

Webbinariet riktas till:
– dig som arbetar hands on med AI och digitalisering i myndigheter, regioner och kommuner
– startups som vill samarbeta, eller redan har samarbeten, med myndigheter, regioner och kommuner
– till dig som upphandlar innovationslösningar.

Seminariet hålls på svenska och du erhåller möteslänken dagen innan. 

Till anmälan AI för offentlig sektor – workshop