AI för socialtjänsten

AI för socialtjänsten | Digg

Webbplatsen AI för socialtjänsten innehåller material om artificiell intelligens (AI). Läs berättelser från kommuner som redan börjat utforska AI-lösningar. Hitta användbara länkar till stöd, verktyg, nätverk, forskning och fördjupning. Informationen är särskilt framtagen för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering och innovation inom socialtjänsten. Den är till för dig som vill höja din kunskap innan du undersöker möjligheterna att använda AI i din verksamhet. Webbplatsen är resultatet av ett samarbete mellan Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen.