Välkommen till: AI i vård och omsorg – En digital introduktionsutbildning

AI i vård och omsorg – En digital introduktionsutbildning

Artificiell intelligens (AI) håller mycket snabbt på att få stort genomslag inom flera samhällssektorer, inte minst inom hälso- och sjukvården. Dessa snabba förändringar medför även krav på kompetensutveckling och skapar behov av nya hälsoprofessioner.

Utbildningen är framtagen inom ramen för Medtech4healths projekt AI för vård och omsorg i samarbete med RISE. Vinnova har finansierat utbildningen.

Introduktionsutbildningen – AI i vård och omsorg –  är till för dig som är nyfiken på och vill lära lite mer om AI. Vad det är i allmänhet och vilka möjligheter det kan finnas med AI inom vård och omsorg i synnerhet. Utbildningsmaterialet är en blandning av intervjuer, texter, filmer, ljudklipp och reflektionsfrågor. Efter genomgången utbildning kommer du få rekommendationer om fördjupad utbildning om AI. Ett avsnitt tar cirka 20 minuter att gå igenom. Materialet innehåller också tips på fördjupning, stöd för workshops och förslag till fortsatt lärande.

Utbildningen är digital så du kan gå igenom den när och var du vill bara du har internet och en telefon, surfplatta eller dator. Utbildningen är indelad i fem avsnitt:

  1. Artificiell intelligens (AI) 
  2. Användning av AI
  3. Möjligheter med AI 
  4. Samarbete med AI
  5. Lär dig mer