AI-råd och utbildning – två nya uppdrag ska föra Kommunsverige framåt

AI-råd och utbildning – två nya uppdrag ska föra kommunsverige framåt – Voister

Ett nytt AI-råd har fått i uppdrag att ta fram rekommendationer för att accelerera AI-utvecklingen inom Sveriges kommuner. Samtidigt får tre myndigheter regeringsuppdraget att utbilda kommuner inom AI i socialtjänsten. 

Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla kommunernas AI-kompetens så att socialtjänsten kan använda tekniken på bästa möjliga sätt.

– AI är ett verktyg med stor potential att kunna förbättra samhället och möta framtidens behov av bland annat vård och omsorg. Genom att erbjuda stöd till kommuner för deras användning av AI inom socialtjänsten kan de få bättre förutsättningar till en mer effektiv användning av ny teknik.