AI-radarprojekt i Sala: 80 procent färre fallolyckor på vårdavdelning

AI-radarprojekt i Sala: 80 procent färre fallolyckor på vårdavdelning – Region Västmanland (regionvastmanland.se)

Ett pilotprojekt med AI-baserad radarteknik har minskat antalet fallolyckor med 80 procent vid Avdelning 1 i Sala. Systemet läser av patienternas rörelser och larmar vid risk för fallolycka – samtidigt som patienterna garanteras anonymitet då systemet varken använder kameror eller mikrofoner.

Vårdskador orsakar lidande för patienterna och kostnader för regionen. Visst har vi haft olika typer av larm tidigare, till exempel larmmattor och rörelselarm, men de har larmat efter att patienten fallit. Nu hinner vi ofta gripa in innan olyckan sker, säger Carina Klasson, enhetschef på Avdelning 1, Närsjukvård öst, Västmanlands sjukhus Sala.

På avdelningen erbjuder flera yrkesgrupper intensiv rehabilitering för stroke- och ortopedpatienter, utredningar av medicinskt stabila patienter inom internmedicin/geriatrik, samt allmän palliativ vård för patienter i livets slutskede. I samtliga patientgrupper på avdelningen finns det hög risk för fall vilket kräver hjälpmedel och övervakning dygnet runt – som bidrar till höga kostnader för vården.

Läs hela artikeln genom att klicka på ovan länk.