Elisabet Cedersund och Konstantin Economou. På Ipaden syns den berömda boxningsmatchen med Ingemar Johansson från 1959.

Äldre människors berättelser lyfts med nya tekniker

Forskare vid Linköpings universitet har tillsammans med personal och boende på ett äldreboende i Norrköping utforskat sätt att uppleva och dela med sig av minnen och kultur.

Projektet Tillgänglighet och hågkomst – Berättelser och innovativ medieanvändning på äldreboende har med stöd från Norrköpings fond för forskning och utveckling har forskare vid Linköpings universitet i samarbete med ett äldreboende i Norrköping utforskat kultur och medieinnehåll som en viktig del av livskvaliteten för äldre personer. Med hjälp av intervjuer om de boendes intressen, egna berättelser och medievanor har de utvecklat tekniska verktyg med innehåll som användarna själva kan välja.

Äldre personer bär på många minnen, men att berätta om dem kan vara svårt. Forskare vid Linköpings universitet vill underlätta för äldre att dela sina minnen och samtidigt göra kultur till en del av vardagen. Det har de gjort bland annat genom en interaktiv bok, en utställning och en VR-upplevelse.