Äldre i centrum

Äldrelivets förändring kräver nya teknikbegrepp

Brukarmedverkan blir allt viktigare i samband med digitaliseringen, samtidigt som begreppet brukare får en minskad betydelse i takt med en ökad involvering i forskningen och att äldre får göra sin röst hörd. För äldre brukare får detta en särskild vikt eftersom uppfattningarna om vad de önskar och behöver länge drivits av efterhängsna stereotyper.

Ta del av reportaget med Britt Östlund, Professor i teknisk vårdvetenskap vid Kungliga tekniska högskolan i Äldre i centrum.