Äldres hälsa bättre med attraktivare måltider och fallträning

Äldres hälsa bättre med attraktivare måltider och fallträning | RISE

Undersökning bland äldre visar att näringsrik mat, styrketräning och fallteknik förbättrar såväl balans och rörlighet som allmänt hälsotillstånd och förebygger åldersskörhet. 3D-printad mat gör måltiden mer attraktiv för personer med sväljproblem och bidrar till ökad livskvalitet.