All Digital Week 22 - 28 mars

ALL DIGITAL Week pågår!

ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. ALL DIGITAL Week 2021 äger rum den 22-28 mars i Sverige är det Digidelnätverket som sammanställer och bjuder in till

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk

Till skillnad från eMedborgarveckan, som är DigiDel nätverkets egen nationella kampanjvecka, är ALL DIGITAL Week en kampanj som sker samtidigt över hela Europa.

→ Läs mer på den europeiska webbplatsen för ALL DIGITAL Week

Huvudteman för kampanjveckan
  • Lyfta insatser inom livslångt lärande för att öka digitala färdigheter
  • Förespråka mediekunnighet och kritiskt tänkande
  • Skapa tillit till teknik genom att utveckla kunskap om säkerhet online
  • Utveckla kompetens hos arbetstagare inom branscher som påverkas av digital transformation