AllAgedHub

AllAgedHub välkomnar dig till höstens nätverksträffar!

Välkommen på höstens nätverksträffar!

AllAgeHub anordnar digitala, kostnadsfria, öppna nätverksträffar med olika teman. Nu är höstens datum och innehåll spikat.

22 september – kl 9.00-10.00

Cornelia Björk, analytiker FOU i Väst berättar om aktuell utredning avseende kommunernas behov av fortsatt stöd vid införande av välfärdsteknik.  Utredningen har även kartlagt verksamheter i länet som arbetar på området. 

24 november – kl. 9.00-10.00

Leif Sandsjö, docent och Jonas Söderholm, lektor vid Högskolan i Borås berättar om framtagandet av modell för välfärdsbibliotek.

14 december – kl. 9.00-10.00

Marika Jonsson, utvecklingsledare på habilitering och hälsa, VGR samt doktorand vid KTH berättar om nyskriven lättläst bok om AI.