Almedalsveckan play. Välkommen till årets Almedalsvecka! Den demokratiska mötesplatsen för alla.

Almedalsveckan är digital / den 4 – 7 juli

I år byts den grönskande Almedalen mot Almedalsveckan Play, en digitala mötesplats. På Play hittar du alla evenemang i årets officiella program, du kan se vissa direkt på play och vissa ska du länka dig vidare till för att kunna vara en aktiv deltagare.

Det finns mer än 700 evenemang att välja emellan i årets officiella program. Det är närmare 400 arrangörer som väljer Almedalsveckan som arena för att lyfta sina hjärtefrågor.

Här kommer några tips på evenemang:

Smartbygd – Digital infrastruktur och innovation för bättre vård och levande samhällen i glesbygden

Måndagen den 5 juli 09:00 – 10:00 Debatt/paneldiskussion; Det finns en spridd och förutfattad mening att högteknologiska digitala innovationer och morgondagens affärsidéer bara växer fram i snabbväxande storstadsområden. Vi menar att nya lösningar på samhällets utmaningar kan mycket väl födas, utvecklas och testas i glesbygden.

Hur kan digifysiska vårdmöten öka kvalitén inom äldreomsorgen?

Måndagen den 5 juli 10:00 – 11:00 Seminarium/föreläsning; Personer på särskilda boenden är oftast äldre, multisjuka med stora fysiska eller kognitiva svårigheter och i behov av kontinuerlig hjälp. Läkarkontinuitet en viktig del av behandlingen vilket inte är möjligt pga läkarbristen i vissa regioner. Kan digifysiska vårdmöten vara ett alternativ?

Innovativa offentliga IT-tjänster – hur blir det möjligt?

Måndagen den 5 juli 12:00 – 12:50 Debatt/paneldiskussion; Hur får vi fram bättre, säkra och skalbara IT-tjänster till välfärden? Digitalisering är avgörande för att möta medborgarnas och anställdas behov. Vi behöver förbättra strategier som staten, regionerna och kommunerna har och öka transparens och öppenhet för högre innovation så vi når målen.

Digitalisering i äldreomsorgen – handlar inte om teknik

Tisdagen den 6 juli 09:00 – 09:40 Seminarium/föreläsning; Digitalisering i äldreomsorgen handlar inte bara om avancerade tekniska lösningar, det handlar om så mycket mer. Hur kan vi få chefer och medarbetare i äldreomsorgen att se till att välfärdsteknik används i vardagen?

Digitalisering i äldreomsorgen – hur svårt kan det va?

Tisdagen den 6 juli 09:45 – 10:55 Debatt/paneldiskussion; Den ökade andelen äldre i Sverige gör att äldreomsorgen behöver rusta för framtiden genom nya arbetssätt och smart användning av resurser. En digital äldreomsorg kan skapa ökad trygghet, tillgänglighet och kvalitet för den enskilde, men varför går omställningen då så långsamt?

Säkra kommunal vård och omsorg – med verktyg ni redan använder

Tisdagen den 6 juli 13:00 – 13:45 Seminarium/föreläsning; Vården måste fungera. Under en pandemi och efter den. När förväntningarna utifrån ökar behövs nya sätt att säkra kvaliteten. Certifiering och ackreditering är självklara delar inom andra delar av det kommunala – men verktygen kan användas även inom vården – både i egen regi och vid upphandlingar.

Ökade krav på samverkan med slutanvändaren – hur kan det fungera i innovationsekosystemet?

Tisdagen den 6 juli 13:00 – 14:00 Debatt/paneldiskussion; E-hälsa blir allt viktigare för patienten och hälso- och sjukvården, men utformas lösningarna på ett sätt som ökar tillgängligheten för användaren? Samskapar man med slutanvändaren för att gynna användbarhet och enlighet med MDR? Kan lösningen kring användarmedverkan finnas i innovationsekosystemet?Visa utökad information om evenemanget.

Datadrivet förbättringsarbete

Tisdagen den 6 juli 13:00 – 14:00 Filmvisning med diskussion; Allt oftare lämnar vi efter oss digitala spår. Hur påverkar detta vår integritet och hur kan vi använda detta för att utveckla välfärden?

Digitala betalningar för alla – hur inkluderar vi utsatta grupper i digitaliseringen?

Tisdagen den 6 juli 14:00 – 15:00 Seminarium/föreläsning; Hur laddar man ned Mobilt Bank-ID? Hur betalar man räkningar i mobilen? Hur når vi ut till de som står långt ifrån digitaliseringen? Äldre, funktionsnedsatta, nyanlända.

I pandemins spår – hur kan digital utbildning bidra till jämlikt stöd för våldsutsatta barn?

Tisdagen den 6 juli 15:30 – 15:50 Debatt/paneldiskussion; Sverige är ett av de säkraste länderna i världen för barn att växa upp i. Ändå lever en stor andel barn med våld och inte alla får den hjälp de behöver. Hur kan den digitala omställningen av utbildning i pandemins kölvatten bidra till en likartad kunskapsnivå hos yrkesverksamma som möter barn?