Vitalis

Anmäl er till Sveriges eHälsokommun 2021!

Passa på att visa hur din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att fler ska få en god och jämlik hälsa och som bidrar till ökad självständighet och delaktighet i samhället.

Att delta är enkelt, läs mer om tävlingen på Vitalis webb

Anmälan senast 29 mars.

Vinnaren utses av en jury som i år består av:
• Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
• Malin Ekman Alden, generaldirektör Myndigheten för delaktighet
• Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet
• Jonas Hampus, styrelseledamot Föreningen Sveriges socialchefer
• Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
• Maria Sterner, Affärsansvarig Vitaliskonf.