Ansvarsfull teknikutveckling

Ansvarsfull teknikutveckling – vad är det och hur gör man?

Ansvarsfull teknikutveckling – vad är det och hur gör man?

Hur kan vi se till att den teknik vi utvecklar och använder i offentlig sektor också bidrar till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle? Välkommen på ett seminarium och panelsamtal där vi lyfter dessa viktiga frågor. Dessutom demonstrerar Komet sitt webbaserade verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling.

När man pratar om ansvarsfull teknikutveckling menar man att man ska tillämpa ett etiskt förhållningssätt vid utveckling, användning och spridning av ny teknik. Tekniken ska alltså inte bara fylla sin funktion, utan även gärna bidra till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Men vad innebär det för oss som arbetar inom offentlig sektor? Vad behöver vi tänka på när vi utvecklar, upphandlar eller introducerar tekniska lösningar?

Adda Kompetens bjuder tillsammans med Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) in till ett seminarium för att lyfta dessa frågor, följt av ett panelsamtal där du får chansen att ställa dina frågor till experterna.

Paneldeltagare
– Charlotte Hall och Anna Fridén, Kommitten för teknologisk innovation och etik.
– Professor Johan Magnusson, Göteborgs universitet
– Kristin Tallbo, hållbarhetsstrateg, Adda Inköpscentral
Moderator: Emelie Risberg Hellström, Innovationsguiden