Här är verktygen för din förändring

Använd andras goda idéer

Spridningsguiden kom fram genom ett VINNOVA finansierade projekt,  Spridningslabbet. Syftet var att utforma en process för spridning av innovationer i offentliga sektorn, testa den på en verklig innovation och sedan använda erfarenheterna från försöket till att bygga den metodinstruktion som du just nu tar del av här på Spridningsguiden.se. Guiden delar med sig som lotsar dig steg för steg genom en process för att införliva utomstående innovationer i din egen organisation.

Modellen är uppdelad i tre steg – förståförankra och förverkliga. Den beskriver de olika stegens utmaningar och ger konkreta  verktyg genom hela processen. Vad som främst skiljer de tre stegen från varandra är att vart och ett kräver olika ledarskap. Det är därför som Spridningsguidens grundfokus är just chefsrollen. 

Låt er inspireras och lycka till!