API:er i välfärdsteknik – nationell samordning på gång

API:er i välfärdsteknik – nationell samordning på gång

API:er i välfärdsteknik – nationell samordning på gång

Det behövs en nationell samordning för att kunna nyttja potentialen med välfärdsteknik fullt ut. Det är en av slutsatserna i IoT Sveriges strategiska projekt API:er i välfärdsteknik som involverat både kommuner och leverantörer. Inera, som drivit projektet, tar det nu vidare för att till våren kunna erbjuda mer stöttning i frågan.

Alla kommuner i Sverige använder välfärdsteknik i olika utsträckning. Utvecklingen inom området går snabbt och användningen ökar likaså. Med välfärdsteknik menas teknik som ger stöd och trygghet i hemmet åt äldre och personer med funktionsnedsättning. Det handlar om alltifrån mobila trygghetslarm, digitala lås, till läkemedelsautomater och andra smarta

Kommuner och leverantörer samverkar

Projektet har involverat representanter från SKR:s utpekade ”modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering”. Kommunerna har bidragit med beskrivningar av deras utmaningar och behov när det gäller välfärdsteknik. Även leverantörer har varit med i projektet. Det är viktigt att få förståelse för samspelet mellan kommunernas behov å ena sidan och leverantörernas kunskap och möjligheter att tillgodose dessa å andra sidan.

– I våra djupintervjuer med leverantörer framkommer en enighet om att standardisering är bra och behöver följas. Samtidigt är leverantörerna tydliga med att standarder kostar att utveckla och många gånger används och föreslår kommuner standarder och lösningar som inte är moderna, säger David Ulfstrand.

Något som också framkom i djupintervjuerna är att leverantörerna vill ha en aktiv roll och samverka både med varandra och med kommunerna kring standarder och referensarkitektur för välfärdsteknik.

trygghetsskapande lösningar.

Nästa steg – utveckling och förvaltning

Förstudien, med finansiering från IoT Sverige, är avslutad men Inera har beslutat att finansiera en fortsättning som redan påbörjats under hösten.

– Just nu arbetar vi med att ta fram olika konkreta scenarier som beskriver hur en referensarkitektur för välfärdsteknik kan skapa nytta i kommunernas verksamhet, berättar David Ulfstrand.

Målet är att till våren 2023 kunna gå ut med ett förslag till kommunerna om både utveckling och förvaltning av en referensarkitektur för välfärdsteknik. Förvaltningsbiten är viktig eftersom arbetet med teknik och standarder egentligen aldrig tar slut.

– Teknikutvecklingen går i rasande fart, det kommer hela tiden nya system och lösningar som kräver nya eller förändrade standarder och plattformar. Därför är det också viktigt med hållbar förvaltning över tid, avslutar David Ulfstrand.

Länkar

Slutrapport API:er i Välfärdsteknik (PDF)

API:er i Välfärdsteknik (projektportalen)