Appoteket

Appoteket vill göra det enkelt att hitta rätt bland appar och annat digitalt stöd. I Appoteket hittar du appar, program och hemsidor som har skapats för att underlätta i vardagen och bidra till ökad självständighet. För att göra det enkelt att hitta har apparna sorterats utifrån behov som minne, lokalsinne och motivation. Du kan också söka bland appar och digitala tjänster utifrån vilka förutsättningar användaren har.

Vad är Appotekets vision?

En av grundtankarna bakom Appoteket är att medarbetare som generellt har god kännedom om individerna de jobbar närmst men dålig insikt i vad det finns för teknik. Dessa medarbetare ska, med hjälp av appoteket, kunna använda sin existerande kunskap om människan för att hitta relevant teknik.

Appotekets mål är att höja kompetensen om digitala stöd och hur man kan arbeta med dessa frågor och i förlängning skapa förutsättningar för ökad självständighet och minskat digitalt utanförskap för människor med funktionsvariationer. Visionen är att skapa ett nationellt verktyg som är skalbart och kan användas för att modernisera stödet individer med utökade behov erbjuds i hela Sverige.

Appoteket är ett verktyg som i första hand är utvecklat för medarbetare men hemsidan är fri att användas av alla som vill. Delad kunskap är dubbel kunskap! 

Appotekets mål är att på ett enkelt sätt visa vad det finns för teknik som kan underlätta vardagen och i förlängning skapa förutsättningar för ökad självständighet.

Bli delaktig

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Appoteket har gjort sitt bästa för att sammanställa applikationer och digitala stöd som de anser kan vara bra och underlätta och förgylla vardagen för människor som av diverse skäl har ökad behov av stöd. Men det finns en lång väg kvar att vandra och de tar därför gärna mot tips från er, användarna, på fler digitala stöd och appar som borde visas på vår Appoteket.