Arbetsmiljöforskare: Medarbetarna måste involveras i digitaliseringen

Arbetsmiljöforskare: Medarbetarna måste involveras i digitaliseringen (lakartidningen.se)

Digitalisering kan skapa mervärde för både patienten och vårdpersonalen – men det krävs att medarbetarna är med på tåget för att det ska gå vägen. »Får man inte med dem blir det ofta väldigt misslyckat«, säger forskaren Gudbjörg Erlingsdóttir.

I förra veckan kom dystra siffror om läkarnas tilltro till de digitala systemen i vården. Enligt Läkarförbundets enkät var 42 procent av de svarande missnöjda med it-systemen och bara 15 procent instämde helt i påståendet att vårdens digitala system är enkla att använda. Men kanske hade utfallet kunnat bli ett annat om vårdpersonalen fått mer att säga till om i utvecklingen. Det verkade i alla fall vara den allmänna meningen hos de inbjudna på techbolaget Doctrins Almedalsseminarium om digitalisering på onsdagen.