Resultat och analys av workshop om samsjuklighet

Arena för lärande och experimentering Nära vård

Experio Lab Sverige har tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, design vid Linköpings Universitet och Helsingborgs stad tagit initiativ till Arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en Nära vård (öppnas i ny flik).

Ett samarbete med Samsjuklighetsutredningen

I januari i år arrangerade arenan workshops som handlade om “Hur man kan förbättra vården och stödet till personer med beroende och psykisk ohälsa?” Deltog gjorde nationella, regionala och kommunala aktörer med tre parallella workshops i Värmland, Västernorrland och Örebro.

Nu finns resultatet och erfarenheterna från workshopen i januari sammanställts och analyserats. Ett par övergripande slutsatser är:

  • Diskussionerna centrerade i huvudsak kring arbetssätt, organisation och kultur i det lokala och regionala snarare än hinder från den nationella nivån, t.ex. lagstiftning.
  • Målbilderna som beskriver behov och önskemål hos patienter och brukare bekräftades av deltagarna, och man uttryckte att många av målen inte är uppfyllda idag.
  • Det är tydligt att kultur och normer kring personer med beroende och missbruk påverkar både bemötandet och organisationen runt målgruppen.

På workshopen diskuterades vilka förändringar som krävs när det gäller till exempel lagstiftning, styrning, ledning och organisation för att möjliggöra dessa målbilder.