E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att analysera och ge förslag på hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och leda till att det används av alla vård- och omsorgsgivare runt om i landet. Enligt lag är det redan möjligt att ha sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården. Men idag används det inte inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Post- och telestyrelsen (PTS) har under det senaste året haft ett uppdrag att genomföra insatser i syfte att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre inom äldreomsorgen och de som befinner sig i isolering med anledning av utbrottet av covid-19. De har nu lämnat sin rapport. Ett av resultaten är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

I Sverige får årligen ungefär 800 000 personer psykosociala insatser inom ramen för socialtjänsten och funktionshinderområdet samt 1 800 000 inom psykiatrin. Men hur vet vi om insatserna verkligen fungerar? Hur ser forskningen om effekterna av beteendemässiga, psykologiska och sociala insatserna ut i Sverige? Den 14 april, kl. 10.00–11:30, arrangerar Forte, Socialstyrelsen och SBU ett Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Myndigheten för delaktighet, MFD, bjuder in till en timmes webbseminarium den 20 april kl 8.30-9.30 Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för vården och socialtjänsten. Konsekvenserna har blivit särskilt kännbara för barn, unga och vuxna som redan innan pandemin hade stora behov av individuella stöd eller av omfattande vård och rehabiliteringsinsatser. Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Den 25 mars klockan 9-10 bjuder FoU Nordost in till webbseminarium: Verksamhetsutveckling med digitalisering – hinder och framgångar. Behovet av att utveckla den kommunala och regionala verksamheten är stort och digitalisering är en viktig del i lösningen. Du får lyssna på Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare i Karlstad kommun, Sanna Kuoppamäki, forskare på KTH, Ruth Laporte Castro, Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”