Har du någon lösning på hur vården och omsorgen kan bli bättre? Nu utlyses Sveapriset som belönar innovationer inom ehälsa. Förutom att bidra till effektivare resurs­användning och ökad kvalitet är du med och tävlar om 100 000 kronor. Man efterlyser innovativa lösningar för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Alla behöver vara med och delta i arbetet med Agenda 2030. Det är också ett mål i agendan att alla ska kunna ta del av resultatet och att ingen ska lämnas efter oavsett ålder, funktionsförmåga, kön etc. På Delaktighetsdagen den 18 januari 2021 får du lära dig mer om betydelsen av universell utformning i arbetet Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Välfärdskommissionen har nu kommit med en av sina första leveranser – en avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om ökad digitalisering och minskat IT-krångel. Syftet med avsiktsförklaringen är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden. Avsiktsförklaringen innebär att stat, kommuner och regioner ska verka för att utveckla den digitala infrastrukturen i välfärden. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det finns generellt stora luckor i kunskapen om vården av äldre. Det har SBU (statens beredning för medicinsk och social utredning) slagit fast efter att ha granskat åtta olika områden. Varför är det så? Se filmen som SBU har tagit fram. Här får du också veta mer om hur strukturerat teamarbete inom äldrevården leder till Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”