Under pandemin behövde Eskilstuna kommun fördela resurser inom vård- och omsorgsförvaltningen för att ge brukare likvärdig vård och omsorg oavsett vilket område de tillhör eller bor i. För att möta behovet infördes ett digitalt stöd som gör det möjligt att dagligen följa verksamheten utifrån tre kritiska perspektiv – smittläget bland medarbetare och brukare, bemanningsbehov samt Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

En digital lösning som hjälper de invånare i Tomelilla som behöver hjälp, oavsett vad behovet är. Det var kommunens plan – tills coronapandemin bröt ut. Då gjorde de en rekordsnabb omställning så att lösningen i stället parade ihop volontärer med personer som behövde hjälp på grund av corona. HÄR kan du bland annat läsa om Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nu är resultat och rapporter klara för 2019 års undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI). Undersökningen har finansierats av PTS och genomförts av Begripsam. Vi vill visa en tydligare bild över hur personer med funktionsnedsättning använder internet och digital teknik, och vilka behov och hinder som finns för att alla ska vara digitalt delaktiga. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Här lyfter vi som inspiration en artikel som DN skrev om Göteborgs äldsta äldreboende – Vegahusen. Undersköterskan Jessica Bendix, som även är it-hälsocoach på boendet, berättar om hur det är att få både de boende och sina kolleger att anamma ny teknik. Och det är inte 80-plussarna som krånglar mest! HÄR är länken till artikeln.