Yrkesresan är en satsning för att öka kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården. Yrkesresan erbjuder en struktur för kompetensutveckling i form av filmer, webbutbildningar och kursdagar. Yrkesresan vänder sig till socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga. Yrkesresan är framtagen av Göteborgsregionens kommunalförbund och alla GR:s 13 medlemskommuner deltar. I Yrkesresan Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Socialstyrelsen har tagit fram tre datorbaserade verktyg som kommunerna kostnadsfritt kan använda som stöd i arbetet med systematisk uppföljning. Systematisk uppföljning (SU) är en drivande faktor både för socialtjänstens generella arbete medkvalitet och för utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Det handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp hur det går Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Att systematiskt beskriva och följa upp individer i en verksamhet kan ge svar på frågor som vilka problem och behov brukare har och om de insatser verksamheten erbjuder passar. Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst och för att kunna utveckla kvaliteten i verksamheten. Under 2021 kommer SKR tillsammans med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Mdtech4Health utlysning Innovatörer i vård och omsorg 2021 riktar sig till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar medicinteknik. Samverkan med en akademisk part är önskvärt men inte nödvändigt.   Projektet kan till exempel handla om att utvärdera idéer som tagits fram hos vård- och omsorgsgivare och validera att dessa har förutsättningar att kommersialiseras, Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Två och ett halvt år, tio delprojekt, utbildningar, enkäter, intervjuer, förändringar, mängder av nya kontakter, erfarenheter och kunskap. Det sammanfattar samverkansprojektet Digga Halland. Projektet varade mellan mellan augusti 2018 och januari 2021 och genomförde kompetens­höjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet var att öka förutsättningarna att möta den digitala utvecklingen. Några Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”