Digitaliseringsrådet har gett en grupp forskare vid Linköpings universitet gjort en forskningsöversikt om digitalt utanförskap. Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap och har lett arbetet. Rapporten är ett kunskapsunderlag och ringar in vad forskare behöver ställa för frågor i kommande forskning. Rapporten ska även hjälpa personer som arbetar med digital inkludering att lära av varandra. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

I veckans nyhetsbrev är det många goda exempel och ett av dem är digitala äldreomsorgen på Gotland. Äldreomsorgen på Gotland använder allt oftare digital teknik för en bättre omsorg. Tekniken ska också hjälpa när det blir färre personer i arbetsför ålder samtidigt som andelen äldre växer. Vision är att tekniken ska avlasta medarbetare så att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Marie Sjölinder senior forskare på RISE har i en krönika delat sitt resoneman om gruppen “äldre” och äldre som teknikanvändare. Begreppet ”äldre” saknar tydliga definitioner och är förknippat med en rad föreställningar och stereotyper. De åldersrelaterade stereotyperna bygger på en uppfattning om att äldre generellt sätt är oattraktiva, sköra, beroende, glömska, oflexibla och oförmögna att Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Det vi inte ser Fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta i vården. Ibland syns det inte på utsidan när någon mår dåligt. Ibland hörs det inte heller. Vad är det vi inte ser? Socialstyrelsen har tagit fram ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten. Fokus i är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Hittills är Freja eID+, AB Svenska Pass och SITHS godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Nu har även BankID från Finansiell ID-Teknik BID AB blivit godkända. Kvalitetsmärket gäller BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID, samtliga på tillitsnivå 3. Läs mer om nyheten på DIGGS webb Digital identitet – E-legitimation och e-underskrift är nyckeln till Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”