Utvärdera socialtjänstens digitalisering Workshop om hur du använder verktyget “LIKA för socialtjänsten” för planering, genomförande och prioritering av digitaliseringsarbetet. LIKA för socialtjänsten är ett självskattningsverktyg där ni skattar hur långt er verksamhet kommit inom sin digitalisering inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Resultatet är en handlingsplan för fortsatt utveckling. Självskattning kan göras inom fyra Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Socialstyrelsen har tagit fram en yrkesintroduktion av nyanställd baspersonal inom stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Temat ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som planerar för introduktion av nyanställda. Arbetsgivaren ansvarar för yrkesintroduktionen och innehållet vänder sig Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Nationella och internationella forskare medverkar för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor. Den 19 februari kommer Lisa Malmberg PhD, tjänsteutvecklare Region Sörmland och Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef Regionservice, Region Sörmland för att samtala om ämnet Designa hur vi designar – Utveckling Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Mälardalens högskola samlar forskare, privat och offentlig sektor för att diskutera hur evidens är en viktig marknadsföringsstrategi för att lyckas med implementering av välfärdsteknik. Medverkande är: Katarzyna Kolasa, Professor of Health Economics, Kozminski University, Poland – What kind of evidence is needed in the value proposition of health and welfare technologies? Lessons from the Pharma Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag utvärderat Individens behov i centrum (IBIC). IBIC används i mer än hälften av kommunerna och är ett arbetssätt för att utreda, planera, följa upp och dokumentera individers behov av stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och lagen om Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”