Automatisering inom äldreomsorgen- organisatoriska förutsättningar

Automatisering inom äldreomsorgen- organisatoriska förutsättningar

Ett inspelat seminarium som riktar sig till kommunal äldreomsorg som ska inleda eller påbörjat ett systematiskt arbete med automatisering. Seminariet är en introduktion till en uppföljande workshop.

Kompenscenter välfärdsteknik bjuder in till seminariet Automatisering i äldreomsorgen – organisatoriska förutsättningar . En introduktion och workshop Evenemanget är uppdelat i två delar. Del 1 är ett förberedande inspelat seminarium. Del 2 är en workshop där vi arbetar praktiskt med processer.

Innehåll

Hur bygger man upp en organisation för att strukturerat och kontinuerligt arbeta med automatisering av processer. Några av våra modellkommuner berättar om hur de arbetat med de organisatoriska förutsättningarna.

Del 1: Att öka förståelsen inom äldreomsorgen för automatisering ur ett strategiskt perspektiv

Målgrupp

Äldreomsorgs- /socialchefer, verksamhetsnära chefer, verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, digitaliseringsstrateger. Gärna två olika roller från varje kommun och minst en som ingår i förvaltningsledningen.