Avgörande satsningar för Sveriges AI-utveckling presenteras

Avgörande satsningar för Sveriges AI-utveckling presenteras | AI Sweden (tt.se)

AI Sweden och partners lanserar två banbrytande AI-satsningar som kommer att vara centrala för svensk konkurrenskraft och möjligheterna att leverera samhällsservice av hög kvalitet. Dessa stärker samtidigt Sveriges AI-förmåga och digitala suveränitet.

AI Sweden gjorde nyligen den första stora språkmodellen för nordiska språk, GPT-SW3, fritt tillgänglig som en öppen resurs. Nu tas två nya centrala steg inom både svensk utveckling och svensk användning av stora språkmodeller.

Den ena satsningen handlar om att utveckla den första stora multimodala språkmodellen i och för Sverige. Detta följer den internationella utvecklingen på området. Modellen kommer ha en generell förmåga att lösa en stor mängd olika uppgifter, inklusive att interagera med externa verktyg som databaser och webbläsare. Den kommer även att kunna hantera och generera bilder och ljud. Denna nya modell kommer sedan, likt GPT-SW3, att utgöra en ny nationell resurs för Sverige.

– Sedan vi började arbetet med GPT-SW3 har frontlinjen flyttats, från renodlade språkmodeller till modeller som även hanterar ljud och bild. För Sveriges digitala suveränitet är det avgörande med egen kompetens och egen teknik, eftersom det ger oss inflytande över träningsdata och skapar rådighet över tekniken. Genom att starta bygget av de här modellerna nu är vi med i täten av den tekniska utvecklingen, säger Magnus Sahlgren, Head of NLU på AI Sweden.

Parallellt görs en satsning av AI Sweden tillsammans med partners för att bygga en gemensam digital assistent för offentlig sektor. Assistenten kommer att utvecklas genom att finjustera en stor språkmodell, exempelvis GPT-SW3, med hjälp av data genererade av medarbetare i offentliga organisationer. Inte olik ChatGPT, men skräddarsydd för svensk offentlig sektor och utvecklad med våra demokratiska värden, normer och samhälleliga mångfald och där data som matas in hanteras säkert. Assistentens användning och utveckling representerar ett nytt arbetssätt för offentlig sektor. Den kommer att skapa en självförstärkande spiral av kontinuerlig förbättring och anpassning, där varje medarbetares bidrag direkt medverkar till att forma en mer intelligent och effektiv digital assistent.

Genom att stödja medarbetare i deras textbaserade arbetsuppgifter kommer assistenten att förenkla offentliganställdas vardag och frigöra tid för mer mellanmänskliga och värdefulla uppgifter. Den ska vara lättanvänd och tillgänglig för alla medarbetare, oavsett deras tekniska kompetens, och ska bland annat kunna utföra uppgifter som att:

  • Sammanfatta och analysera stora textmassor.
  • Förbättra och redigera texter för att göra dem mer lättlästa och strukturerade.
  • Skapa nya texter som rapporter, handlingar och ansökningar, anpassade efter specifika mallar och riktlinjer.
  • Klassificera dokument och skapa beslutsunderlag i handläggningsprocesser.
  • Ta fram individualiserat stöd åt medborgare.

Läs mer genom att klicka på länken.