Skärmdump från DIGGs webb om Digital identitet, e-legitimation och e-underskrift

BankID:s e-legitimationer nu godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Hittills är Freja eID+, AB Svenska Pass och SITHS godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Nu har även BankID från Finansiell ID-Teknik BID AB blivit godkända. Kvalitetsmärket gäller BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID, samtliga på tillitsnivå 3. Läs mer om nyheten på DIGGS webb

Digital identitet – E-legitimation och e-underskrift är nyckeln till en digital förvaltning. DIGG stöttar och samordnar offentlig sektor i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. Vi granskar även underskriftstjänster och utfärdar kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Svensk e-legitimation är statens eget kvalitetsmärke för e-legitimering. Offentliga och privata aktörer med e-tjänster som kräver e-legitimation kan lita på e-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, och användare kan känna sig trygga med att det är en säker identitetshandling.