Basprogram om våld mot barn

Basprogram om våld mot barn

Basprogram för våld mot barn är en utbildningen som ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Dessa barn finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi göra skillnad.

Basprogramet är framtaget av Barnafrid – ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn och tar en halv dag att genomföra och ger möjlighet till fördjupning inom flera områden. Utbildningen kan genomföras på egen hand eller tillsammans med andra i gruppspåret. Efter avklarad utbildning får du ett kursintyg som bevis på ditt deltagande.

Barnafrid – ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Barnafrids uppdrag är att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping. Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.