51. MÄTA VÄRDET AV VÄLFÄRDSTEKNIK – OM ATT MÄTA DET OMÄTBARA!

Be Didigal-podden #51

51. Mäta värdet av välfärdsteknik – om att mäta det omätbara

Anders Milde, från Compare, intervjuar Karin Ahlin, forskare vid Karlstads Universitet.

Behovet av att mäta värdet av välfärdsteknik i offentlig sektor är stort. Har du tänkt på hur det faktiskt går att mäta det som ibland uppfattas som omätbart? 

Någon som verkligen har tänkt på det är Karin Ahlin, forskare vid Karlstads Universitet, som är en av de forskare som är knutna till DigitalWell Arena som fokuserar på utvecklingen av framtidens hälsoinnovationer, som drivs av Compare.

I det här avsnittet intervjuar vår flygande poddreporter Anders Milde, Karin om hennes forskning om att mäta det omätbara och specifikt värdet av välfärdsteknik och vilka utmaningar det innebär

Du får bland annat reda på:

  • vilka värden som är de vanligaste att mäta i dagens bedömningar av digital välfärdsteknik.
  • vilken demografisk målgrupp som är starkt överrepresenterad som referensgrupp i testningen av välfärdsteknik.
  • exempel på välfärdsteknik som är etablerad och varför den fungerar.
  • viktiga saker att tänka till kring i utvecklingen av framtiden välfärdsteknik.
  • och vilken typ av välfärdsteknik som Karin själv känner starkast för.

Även om Karin i huvudsak pratar om välfärdsteknik inom äldreomsorgen gäller det även andra områden av välfärdsteknik. Eller för den delen andra områden där någon slags investering görs där man vill mäta värdet av satsningen.

Så lägg dig en stund i hängmattan, slappna av och lyssna och lär från Karin och Anders samtal om att mäta det omätbara.