Seminarium under innovationsveckan Beställarnätverk och beställargrupper som verktyg för innovation

Beställarnätverk och beställargrupper som verktyg för innovation

Ett tips bland alla seminarier och event under den kommande Innovationsveckan program för den 5 – 9 oktober är Beställarnätverk och beställargrupper som verktyg för innovation den 6 oktober 10:00–12:00. En workshop om kommuners behov, intresse och möjligheter att använda sig av beställarnätverk och beställargrupper för innovation i transportinfrastrukturen.

Hur kan kommuner gå före, vara innovativa och sätta ambitiösa mål i enlighet med Agenda 2030? Hur kan kommuner samarbeta och skapa ny kunskap inom nya områden? Hur kan kommunala innovationer skalas upp för en hållbarutveckling i Sverige, inom EU och globalt? Hur kan kommuner samarbeta i behovsformulering och upphandling?

Oskar Jonsson, Naturvårdsverket, och Stina Nyman, SKR berättar om erfarenheter av beställarnätverk och beställargrupper som verktyg för innovation. Naturvårdsverket har bl. a. initierat beställarnätverk för konstgräsplaner och avancerad vattenrening. SKR arbetar med beställarnätverk och – grupper för framtidens samhällen samt vård och omsorg.

Workshopen arrangeras av InfraSweden2030, det strategiska innovationsprogrammet för innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder som leder till en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur.