Betaltjänster för alla

Betaltjänster för alla – PTS sjuttonde innovationstävling

PTS sjuttonde innovationstävling är avslutad och de fyra vinnarna får tillsammans dela på 7 667 819 miljoner kronor. Vinnarna är HIQ, Intuicell, Treddy (JE Marketplace Solutions) och Funktionsrätt Skåne.

Med innovationstävlingen “Betaltjänster för alla” vill PTS få fram innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster oavsett funktionsförmåga. Tävlingen var öppen mellan den 7 december 2020 och den 25 februari 2021.

PTS fick totalt in 25 ansökningar som granskats av såväl ett internt som ett externt expertråd. Den 2 juni 2021 beslutade Dan Sjöblom, PTS generaldirektör, om de fyra vinnarna som tillsammans får dela på 7 667 819 miljoner under en period om 1,5 år.