Bjud in framtidskompetens till er organisation

Bjud in framtidskompetens till er organisation | SKR

För att hantera dagens och morgondagens utmaningar behöver vi träna förmågan att utveckla och förnya verksamheter. En sådan kompetens handlar om framsyn. För att framtidsrusta offentliga organisationer genomför Vinnova en utlysning där det är möjligt att bjuda in personer med framsynskompetens till sin organisation.

Vinnovas utlysning Residens Framsyn syftar till att stärka offentlig sektors förmåga att förstå och leda från framtiden. Ett så kallat residensprogram ger förutsättningar för en kommun, region eller myndighet att bjuda in en extern person med särskild kunskap om hur man arbetar med framtidsfrågor.

På så sätt kan den egna organisationen öka sin förmåga att möta och påverka framtiden. Metoder för framsyn syftar till att göra tänkbara framtider konkreta, att bidra till föreställningar om framtider som är önskvärda, hur man kan ta sig dit och hur man kan undvika icke önskvärda framtider.

Satsningen riktar sig till organisationer med uttalat behov av att förstå och agera kring framtidsfrågor. Det kan till exempel handla om konsekvenser av teknikutveckling eller en samhällsförändring som avancerad digitalisering eller klimatomställning.