Borås digitala resa

Borås inspirerar till nytänkande som leder till större självständighet för seniorer. – SKR Modellkommun

Borås är nummer tre att presentera sig filmserien där SKRs tio modellkommuner. Digitalt utanförskap är vanligt bland seniorer i Sverige. Vill kommuner få seniorer som är självständiga och senarelägga deras inträde till äldreomsorgen? Då är det viktigt att satsa på hälsofrämjande aktiviteter med digital teknik i fokus. På SKRs webb kan du ta del av mer information om Borås arbete, en inspiration till att jobba med hälsofrämjande satsningar som tar itu med digitalt utanförskap för våra äldre.

Madelene Alfinsson och Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik på vård- och äldreförvaltningen i Borås stad berättar om arbetet

Borås Stad vill möta morgondagens seniorer för att synliggöra möjligheter och skapa nyfikenhet kring digitalisering och teknik. Då äldreomsorgen står inför framtida demografiska utmaningar, ser Borås Stad det här arbetssättet som en framgångsfaktor och vikten av att våga tänka nytt.

Lena Dahlberg och Madelene Alfinsson, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik.
  • Om användningen av teknik ökar kommer våra seniorer i större utsträckning att få ett självständigt liv. Dessutom kan vi, som kommun, förskjuta inträdet till äldreomsorgen. När de äldre väl behöver vår hjälp är de redan trygga med tekniken och kan då fortsätta använda det i större utsträckning. Slutligen kan även personalen känna sig trygga med att använda tekniken, säger Lena Dahlberg och Madelene Alfinsson, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik.

En målbild är att välfärdsteknik ska vara lika självklart som att emot en rullstol som hjälpmedel. Självklart vill Borås kommun inte att välfärdstekniken ska ersätta personlig kontakt utan vara ett komplement så att personalen kan arbeta där de behövs som mest.

Följ Borås stads digitaliseringsresa på LinkedIN

Vi har även en seniorsida men den är under uppbyggnad

Borås stads webb hittar du mer information