Mötesplatser för seniorer i Borås stad

Borås stad Modellkommun i välfärdsteknik

I juni 2020 utsågs Borås av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som en av tio kommuner i Sverige som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Borås stad vill inspirera kommuner till att få seniorer som är självständiga och senarelägga deras inträde till äldreomsorgen. Borås lyfter att det då är viktigt att satsa på hälsofrämjande aktiviteter med digital teknik i fokus. Som modellkommun inspirerar Borås andra kommuner till ett nytänkande som leder till större självständighet för våra seniorer. 

Läs mer om satningen Kompetenscenter välfärdsteknik.

I Borås används följande välfärdsteknik i verksamheten

Arbete som görs för att öka den digitala delaktigheten

Webbsida för seniorer

Följ Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad på LinkedIn-sidan Digitaliseringsresan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ta del av de satsningar som görs.