Borås välfärdsbibliotek en kvinna och man använder surfplattor

Borås välfärdsbibliotek lyfts upp på nationell lista

För att få fler seniorer att våga prova ny teknik startade Mötesplatserna för seniorer i Borås Stad ett välfärdsbibliotek i samverkan med Högskolan i Borås och AllAgeHub. Nu lyfts initiativet upp av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, som ett av 51 svenska forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att göra faktisk nytta.

Fröet till Välfärdsbibblan föddes ungefär samtidigt som en idé hos forskare vid Högskolan i Borås och verksamhetsutvecklare vid Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. De såg hur utlåning av välfärdsteknik hade potential att skapa trygghet och självständighet hos äldre och människor med funktionsnedsättningar. Äldre personer skulle kunna klara sig längre på egen hand och samhällets stödinsatser skulle kunna senareläggas.

Jonas Söderlund, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, berättar om sin forskning om sakbibliotek, alltså bibliotek som lånar ut exempelvis verktyg eller välfärdsteknik.