Uppdrag bryt isoleringen. teamaträff 4 november 2020

Bryt isoleringen – ett regeringsuppdrag i spåren av coronapandemin

Den 4 november kl.09.00-09.45 direktsändes tematräffen med rubriken “Hur ser behovet av digitala tjänster och verktyg ut för äldre under coronapandemin?”. Tematräffen anordnas inom PTS uppdrag Bryt isoleringen och var öppen för alla att följa live men går även att titta på i efterhand.

PTS tematräff 4 november

I maj 2020 fick PTS regeringsuppdraget Bryt isoleringen som ska bidra till äldres förmåga att använda digitala tjänster, öka tillgängligheten till dem samt främja den digitala delaktigheten för målgruppen. De insatser som PTS gör inom ramen för uppdraget ska riktas mot äldre inom äldreomsorgen och till dem som är isolerade med anledning av utbrottet av coronaviruset. Uppdraget pågår fram till 31 mars 2021 då det slutrapporteras till regeringen.