Digitalahjälpen pts.se/digitalahjalpen

Bryt isoleringen – så blir fortsättningen

Bryt isoleringen är samlingsnamnet för PTS insatser för att minska det digitala utanförskapet som förstärkts av coronapandemin. Mellan april 2020 och mars 2021 hade PTS ett regeringsuppdrag att bidra till en lättare vardag för de äldre som hamnat i både fysisk och social isolering. Nu fortsätter många av insatserna inom ramen för PTS löpande arbete med bland annat informationsinsatser, nätverksträffar och vidareutveckling av webbstödet Digitalhjälpen.

Den 26 maj hade Bryt isoleringen en nätverksträff med temat ”Vad har pandemin inneburit för det digitala utanförskapet?”. Den gästades av univeristetslektor Dino Viscovi från Linnéuniversitet. Han forskar på äldres digitalisering och har undersökt hur pandemin har påverkat äldres situation. Det visar sig att samtidigt som många äldre har blivit flitigare på att använda digitala tjänster befinner sig en stor andel fortfarande i ett digitalt utanförskap. Här kan du läsa mer om arbetet som Dino Viscovi och hans kollegor har gjort:  Många äldre i digitalt utanförskap under pandemin | lnu.se Ytterligare föreläsningar och nätverkande kommer till hösten.

För att delta, kontakta [email protected]. Information om nätverket Bryt isoleringen uppdateras regelbundet på www.pts.se/brytisoleringen.

För mer information, kontakta: Ulrika Gani, 08-678 55 00 via växeln, [email protected].