Fysisk aktivitet på recept ska öka med digitalt stöd • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) Det behövs en mer effektiv och sammanhållen digital nationell infrastruktur för fysisk aktivitet på recept. Det visar en rapport som E-hälsomyndigheten lämnat till regeringen. Myndigheten föreslås därför få i uppdrag att standardisera och strukturera information om fysisk aktivitet och tillhandahålla digitala kunskapsstöd samt Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Ja till gemensamt europeiskt hälsodataområde • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) Onsdagen den 24 april godkändes förslaget till ett gemensamt europeiskt hälsodataområde i Europaparlamentet. Med detta beslut tas ett viktigt steg för att säkerställa att invånare kan få vård och hämta ut recept i hela Europa, oavsett medlemsland. I dag görs många satsningar på avancerad digital teknik inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

AI för socialtjänsten | Digg Webbplatsen AI för socialtjänsten innehåller material om artificiell intelligens (AI). Läs berättelser från kommuner som redan börjat utforska AI-lösningar. Hitta användbara länkar till stöd, verktyg, nätverk, forskning och fördjupning. Informationen är särskilt framtagen för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering och innovation inom socialtjänsten. Den är till för dig som Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Färdplan visar hur hälsodata ska bli tillgänglig i hela vårdkedjan • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) E-hälsomyndigheten ska ta fram ett förslag till en färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården och tandvården. Delredovisningen av uppdraget, som nu lämnats till regeringen, beskriver en övergripande färdplan som sträcker sig över fem år. Färdplanen är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Nu kan du som jobbar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst ta del av nationella kunskapsstöd för e-hälsa. I söktjänsten Kunskapsstöd för e-hälsa hittar du aktuella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar. Du kan söka utifrån olika kategorier, utgivare och med hjälp av valfria sökord. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”