Under pandemin behövde Eskilstuna kommun fördela resurser inom vård- och omsorgsförvaltningen för att ge brukare likvärdig vård och omsorg oavsett vilket område de tillhör eller bor i. För att möta behovet infördes ett digitalt stöd som gör det möjligt att dagligen följa verksamheten utifrån tre kritiska perspektiv – smittläget bland medarbetare och brukare, bemanningsbehov samt Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

En digital lösning som hjälper de invånare i Tomelilla som behöver hjälp, oavsett vad behovet är. Det var kommunens plan – tills coronapandemin bröt ut. Då gjorde de en rekordsnabb omställning så att lösningen i stället parade ihop volontärer med personer som behövde hjälp på grund av corona. HÄR kan du bland annat läsa om Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Tidigt under coronapandemin märkte enheten för föräldrastöd i Sollentuna av en kraftig minskning av antalet besök. De insåg då att de behövde ställa om från fysiska till digitala möten. Enheten ökade tillgängligheten genom att använda befintliga digitala kommunikationsplattformar. På så sätt har det blivit möjligt för vårdnadshavare att använda videosamtal när de vill ha kontakt. Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

När hemtjänsten i Trollhättans stad gick över till e-handel fick brukarna mer inflytande och större variation i sina inköp av mat och andra dagligvaror. Samtidigt fick hemtjänstens medarbetare en bättre arbetsmiljö och mer tid tillsammans med brukarna. Under coronapandemin har möjligheten att e-handla mat fungerat som ett verktyg för att minska medarbetarnas och riskgruppernas sociala Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Efter att det infördes besöksförbud på äldreboenden blev det ett starkt tryck på kommunerna att hitta lösningar så att boende kunde ha kontakt med släkt och vänner. I Lunds kommun skaffade man surfplattor till samtliga boende. HÄR kan du läsa om hur processen gick till, vilka lösningar de valde och vilken nytta de ser för Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”