E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att analysera och ge förslag på hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och leda till att det används av alla vård- och omsorgsgivare runt om i landet. Enligt lag är det redan möjligt att ha sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården. Men idag används det inte inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och användas av alla vårdgivare i hela landet. Sammanhållen journalföring är idag möjlig enligt lag, men används ändå inte i alla kommuner och regioner. Det är något som bland annat Coronakommissionen har kritiserat. Uppdraget innebär att E-hälsomyndigheten ska analysera Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsomyndigheten har tagit fram en fokusrapport för att öka kunskapen om hur digitalisering och e-hälsa kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. Rapporten beskriver utbudet av lösningar för dels behandlingar, dels förebyggande insatser och pekar också på möjlig utveckling på området. Viktigt att underlätta för individer Personer med psykisk ohälsa har ofta Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E‑hälsomyndigheten har under hösten 2020 genomfört en kartläggning av nationella stöd och underlag som främjar digital verksamhetsutveckling inom kommunerna. I listan med nationella stöd och underlag hittar du bland annat Ineras samlingssida för tjänster i alfabetisk ordning som kan inspirera och bidra till verksamhetsutveckling, skapa förståelse för vilka behov som olika digitala tjänster kan fylla Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

När det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, går i mål med sin första etapp finns det en mycket enkel men tydlig slutsats: det finns inte några nackdelar med digitalisering och distanslösningar. “Alla är överens om att det här är framtiden, det är inte ens politiskt kontroversiellt,” säger Bengt Andersson, projektledare på Nordens Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”