E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att analysera och ge förslag på hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och leda till att det används av alla vård- och omsorgsgivare runt om i landet. Enligt lag är det redan möjligt att ha sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården. Men idag används det inte inom Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och användas av alla vårdgivare i hela landet. Sammanhållen journalföring är idag möjlig enligt lag, men används ändå inte i alla kommuner och regioner. Det är något som bland annat Coronakommissionen har kritiserat. Uppdraget innebär att E-hälsomyndigheten ska analysera Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsomyndigheten har tagit fram en fokusrapport för att öka kunskapen om hur digitalisering och e-hälsa kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. Rapporten beskriver utbudet av lösningar för dels behandlingar, dels förebyggande insatser och pekar också på möjlig utveckling på området. Viktigt att underlätta för individer Personer med psykisk ohälsa har ofta Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”