E‑hälsomyndigheten har under hösten 2020 genomfört en kartläggning av nationella stöd och underlag som främjar digital verksamhetsutveckling inom kommunerna. I listan med nationella stöd och underlag hittar du bland annat Ineras samlingssida för tjänster i alfabetisk ordning som kan inspirera och bidra till verksamhetsutveckling, skapa förståelse för vilka behov som olika digitala tjänster kan fylla Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

När det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, går i mål med sin första etapp finns det en mycket enkel men tydlig slutsats: det finns inte några nackdelar med digitalisering och distanslösningar. “Alla är överens om att det här är framtiden, det är inte ens politiskt kontroversiellt,” säger Bengt Andersson, projektledare på Nordens Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

För en vecka sen fyllde visionen fem år. Nu har vi fem år på oss att ”göra Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Kommuner och regioner i Östergötland arrangerar en regional e-hälsokonferens den 26 mars med stöd från E-hälsomyndigheten. Socialminister Lena Hallengren inleder konferensen. Under konferensen diskuteras aktuella frågor inom de fyra insatsområdena i strategin för 2020–2022: Individen som medskapare Rätt kunskap och information Trygg och säker informationshantering Utveckling och digital transformation i samverkan HÄR kan du läsa Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E‑hälsomyndigheten har under hösten 2020 genomfört en kartläggning av nationella stöd och underlag som främjar digital verksamhetsutveckling inom kommunerna. De nationella stöden och underlagen benämns som kunskapshöjande initiativ (KHI) och är ett led i arbetet med Vision e‑hälsa 2025. Kartläggningen har genomförts tre år i rad och omfattar initiativ som tillgängliggörs av tretton nationella aktörer Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”