För en vecka sen fyllde visionen fem år. Nu har vi fem år på oss att ”göra Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Kommuner och regioner i Östergötland arrangerar en regional e-hälsokonferens den 26 mars med stöd från E-hälsomyndigheten. Socialminister Lena Hallengren inleder konferensen. Under konferensen diskuteras aktuella frågor inom de fyra insatsområdena i strategin för 2020–2022: Individen som medskapare Rätt kunskap och information Trygg och säker informationshantering Utveckling och digital transformation i samverkan HÄR kan du läsa Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E‑hälsomyndigheten har under hösten 2020 genomfört en kartläggning av nationella stöd och underlag som främjar digital verksamhetsutveckling inom kommunerna. De nationella stöden och underlagen benämns som kunskapshöjande initiativ (KHI) och är ett led i arbetet med Vision e‑hälsa 2025. Kartläggningen har genomförts tre år i rad och omfattar initiativ som tillgängliggörs av tretton nationella aktörer Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsomyndigheten publicerade Fokusrapport – Artificiell intelligens och e-hälsa (länk öppnas på annan webb och i ny flik) Dagens hälso- och sjukvård samt socialtjänsten, genererar enorma mängder data. För att kunna skapa information och ny kunskap med hjälp av all denna data måste människan ha hjälp. Följaktligen växer behovet av att kunna nyttja artificiell intelligens (AI) Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

För dig som den 7 december inte hade möjlighet att ta del av E-hälsomyndighetens webbseminarie “Strategin 2020-2022; regionala möjligheter och utmaningar” Under seminariet diskuterades strategin och vilka digitala kliv som har tagits inom vård- och omsorg under coronapandemin. Under ledning av moderator Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE medverkade: Janna Valik, generaldirektör på E-hälsomyndigheten Patrik Sundström, Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”