E-hälsomyndigheten publicerade Fokusrapport – Artificiell intelligens och e-hälsa (länk öppnas på annan webb och i ny flik) Dagens hälso- och sjukvård samt socialtjänsten, genererar enorma mängder data. För att kunna skapa information och ny kunskap med hjälp av all denna data måste människan ha hjälp. Följaktligen växer behovet av att kunna nyttja artificiell intelligens (AI) Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

För dig som den 7 december inte hade möjlighet att ta del av E-hälsomyndighetens webbseminarie “Strategin 2020-2022; regionala möjligheter och utmaningar” Under seminariet diskuterades strategin och vilka digitala kliv som har tagits inom vård- och omsorg under coronapandemin. Under ledning av moderator Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE medverkade: Janna Valik, generaldirektör på E-hälsomyndigheten Patrik Sundström, Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att bidra till att informationsöverföring mellan olika it-system kan ske effektivt och säkert så att information om patienter och brukare kan återanvändas där den behövs. Nu efterlyser myndigheten e- hälsospecifikationer som används i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetssystem. Tänk om det gick att med endast en knapptryckning kunna rapportera in Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Den 31 januari är sista dagen för samtycke som gäller gamla fullmakter för apoteksärenden. Har du en digital fullmakt som är registrerad före den 1 juni 2020 för att hämta ut förskrivna läkemedel på apotek åt någon annan, och som saknar ditt samtycke? För att den fullmakten ska vara giltig måste du lämna samtycke till Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”