Coronapandemin har fungerat både som gas och broms på e hälsoområdet. Det visar E-hälsomyndighetens Årsrapport 2020 som belyser digitaliseringen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Av rapporten framgår också att befintliga nationella kvalitetsregister har använts på delvis nya sätt för att följa och planera vård och omsorg. Mer om Rapporten hitter du på E-hälsomyndighetens webb Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Ett tips bland alla seminarier och event under den kommande Innovationsveckan gedigna program för den 5 – 9 oktober är Aging2.0 Idé-hackathon den 5 oktober 08:30–16:00. Ett event där seniorer löser problemen själva med stöd av studenter, sponsorer och andra som vill hjälpa till! Hackathonet är organiserat inom ramen för Aging2.0 Stockholm i samarbete med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

I mitten av mars precis i början av coronapandemin uppstod ett akut behov av skyddsutrustning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Bland annat blev det brist på skyddsvisir. Modellverkstaden på stadsbyggnadskontoret i Malmö stad, som vanligen printar stadsbyggnadsmodeller, ställde om produktionen och började 3D-printa bågar till skyddsvisir. Även civilsamhället uppmärksammade behovet och bidrog till Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

De trygghetssensorer som Varbergs kommun infört på ett demensboende är till stor nytta under coronapandemin. Sensorerna bidrar till färre tillsynsbesök både under natten och dagen. Dessutom behöver inte brukare med demenssjukdom få besök av personal i skyddsutrustning som kan upplevas som skrämmande mer än när det är absolut nödvändigt. Färre tillsynsbesök bidrar också till minskad Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Under pandemin behövde Eskilstuna kommun fördela resurser inom vård- och omsorgsförvaltningen för att ge brukare likvärdig vård och omsorg oavsett vilket område de tillhör eller bor i. För att möta behovet infördes ett digitalt stöd som gör det möjligt att dagligen följa verksamheten utifrån tre kritiska perspektiv – smittläget bland medarbetare och brukare, bemanningsbehov samt Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”