Passa på att visa hur din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att fler ska få en god och jämlik hälsa och som bidrar till ökad självständighet och delaktighet i samhället. Att delta är enkelt, läs mer om tävlingen på Vitalis webb Anmälan senast 29 mars. Vinnaren utses av en jury som i år består av:• Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Välkommen till Socialchefsdagarna 2020, som i år hålls som ett helt webbsänt event den 30 september och 1 oktober. Digitaliseringen förändrar näringsliv och samhälle. Hur bedrivs socialtjänsten i ett digitaliserat samhälle? Den kommer inte bara med nya verktyg, den ger oss ett nytt sätt att tänka om verksamheter och samhälle. Digitaliseringen, förändrade levnadsvanor och ökade Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

2025 ska vi vara bäst på att tillvarata digitaliseringen möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd. Ni känner igen. Inom socialtjänsten är vi vana att snabbt ställa om verksamhet och anpassa våra arbetssätt. Under covid har vi på nolltid ställt om till bl.a. digitala möten. Hela organisationen har haft fokus på att underlätta Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Som ett led för ökad tillgänglighet har Nacka kommun skapat fyra nya e-tjänster inom öppenvård som alla startade i maj i år. Digital bokning är en av dem, invånarna kan själva kan boka telefonrådgivning, onlinemöte eller personligt besök med behandlare till beroendemottagning, Familjemottagning, stödcentrum och Minimaria. Servicen har inneburit ett ökat inflöde. Behandlarna lägger ut Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vallentuna kommun har startat en chatt som har fokus på psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Det är öppenvården i Vallentuna kommun som under juni startade upp sin chatt, som riktar sig till kommunens invånare som upplever ökad press och en svår livssituation. Tanken med chatten är att vägleda och ge råd och information om vilka möjligheter Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”