Välkommen till Socialchefsdagarna 2020, som i år hålls som ett helt webbsänt event den 30 september och 1 oktober. Digitaliseringen förändrar näringsliv och samhälle. Hur bedrivs socialtjänsten i ett digitaliserat samhälle? Den kommer inte bara med nya verktyg, den ger oss ett nytt sätt att tänka om verksamheter och samhälle. Digitaliseringen, förändrade levnadsvanor och ökade Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

2025 ska vi vara bäst på att tillvarata digitaliseringen möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd. Ni känner igen. Inom socialtjänsten är vi vana att snabbt ställa om verksamhet och anpassa våra arbetssätt. Under covid har vi på nolltid ställt om till bl.a. digitala möten. Hela organisationen har haft fokus på att underlätta Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Som ett led för ökad tillgänglighet har Nacka kommun skapat fyra nya e-tjänster inom öppenvård som alla startade i maj i år. Digital bokning är en av dem, invånarna kan själva kan boka telefonrådgivning, onlinemöte eller personligt besök med behandlare till beroendemottagning, Familjemottagning, stödcentrum och Minimaria. Servicen har inneburit ett ökat inflöde. Behandlarna lägger ut Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Vallentuna kommun har startat en chatt som har fokus på psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Det är öppenvården i Vallentuna kommun som under juni startade upp sin chatt, som riktar sig till kommunens invånare som upplever ökad press och en svår livssituation. Tanken med chatten är att vägleda och ge råd och information om vilka möjligheter Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Är ni intresserade av IoT har VINNOVA ett erbjudande för den som har idéer om hur sakernas internet (Internet of Things, IoT) kan användas i offentlig sektor för att uppnå en hög livskvalitet för människor i Sverige. Syftet är att öka offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda IoT. VINNOVA vill ge offentlig sektor möjlighet Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”